Är du intresserad av att bli medlem i TeaterVerket? Klicka här

Menu
  • LÄS SAMMANFATTNINGEN FRÅN UPPSTARTSTRÄFFEN DEN 29 APRIL

Introduktion till "Bättre sent än aldrig"

Egentligen koncentrerar denna fars skeenden under perioden från början av 1941 och två år framåt i ett scenario som fiktivt innefattar tidsmässigt några timmar en vinterdag 1943.

Sommaren 1941 anfaller Tyskland österut Sovjetunionen och "Operation Barbarossa" (som anfallet benämndes) förändrar storkriget radikalt – inte minst då Hitler och Stalin bara något år tidigare undertecknat ett samarbetsavtal. Östfronten blir nu stormens öga.

I Sverige ställer man sig ännu frågan hur kriget ska sluta. Somliga uppfattar den ryska kommunismen som ett ännu större hot än den tyska nationalsocialismen i ett framtida perspektiv. Politiskt försöker Sverige agera så som stunden och den övergripande neutraliteten kräver men också mer långsiktigt utifrån en rimlig och föränderlig bedömning av krigets utfall och den hypotetiska framtida maktbalansen i Europa och Skandinavien.

Vad gäller just utfallet har det ända från krigets början presenterats motsatta meningar (och kanske förhoppningar) i regeringen men efterhand framkommer emellertid dels att Sovjetunionen faktiskt har kraft att slå tillbaka det tyska anfallet, och dels vidden av den nazistiska judeutrotningen – båda dessa faktorer inverkar sannolikt, och i Sverige utkristalliseras så småningom ett mer tydligt proallierat förhållningssätt utrikes- och inrikespolitiskt.

Dynamiken: Sverige är militärstrategiskt inringat en period räknat från sommaren 1941 – efter ockupationen av Norge och Danmark och efter finska vinterkriget. Britterna överväger ett riskabelt och för östfronten avlastande anfall mot det ockuperade Norge men behöver/önskar samarbeta med Sverige. Dock kan regeringen varken konkret förhandla med britterna eller lämna garantier av rädsla för tyska reprissalier. Under åren 1940–1943 råder det egentligen kontinuerligt en mer eller mindre intensiv beredskap i Sverige gällande ett eventuellt tyskt anfall och Tyskland kan med sin militära styrka i ryggen tvinga fram för sin del gynnsamma förhandlings-resultat – däribland trupptransporter genom Sverige.

Ur brittisk synvinkel (allierade) behöver Tyskland alltså inte ockupera Sverige eftersom man ändå når sina över tid varierande strategiska mål. Britterna är vidare mycket kritiska till den svenska handelspolitiken som har som huvudmål att via handel med Tyskland tillgodose vår inhemska energiförsörjning (kol, olja) i utbyte mot bla järnmalm. I samband med att den tyska offensiven i öst så småningom hejdas trots enorma insatser blir man i Sverige dock alltmer övertygade om att Tyskland för-modligen kommer sakna reella resurser för militära vedergällningar, och härigenom mister Tyskland sitt viktigaste påtryckningsmedel.

I den situationen vågar Sverige till slut säga nej till fler tyska krav.

----------------

En viktig detalj i sammanhanget: Man kanske frågar sig hur det är möjligt att svenska representanter ens lyckas försvåra – och ännu mindre som det tycks i pjäsen hindra – genomdrivandet av tyska krav med rena administrativa finesser? Men faktum är att Sverige häri just fann en nyckel till framgång eftersom den tyska maktapparaten, som det verkar – mitt bland allt det fruktansvärda absurt nog – vilade tungt på en strikthet när det gällde administrativa regelstrukturer och rutiner. Ett beslut fattades enligt vissa principer som inte gärna frångicks. Bland annat kan möjligen detta vara ett resultat av dels en misstänksamhet som förmodligen växte i takt med det nazistiska ledarskapets nyckfullhet och dels att maktapparaten sannolikt i praktiken inte alls fungerade så effektivt som man kanske ibland har föreställt sig.

----------------

Pjäsen har inte för avsikt alls att skildra då levande personer eller strikt dokumentära situationer men dynamiken ovan finns beskriven i litteraturen och har återspeglingar i de inre och yttre konflikter som karaktärerna ställs inför.

En motvillig fars –

Stilmässigt finns en tydlig kontrast i pjäsens inre dynamik. Arvid Stjernqvist som karaktär drar med sin kraft och sin frustration och utmattning åt farsens upplösning medan övriga i det samlade sällskapet, i motsatt strävan, med ett kammardramas allvarsamma, förnuftsmässiga och systematiska sätt, försöker bringa någon form av reda bland entréer och sortier. Farsen som distraktionsmedel.

Den kontrasten är mycket viktig för framställningen.

----------------

Alltså förenar pjäsen, enligt min mening, möjligheter för en iscensättning som tar ut svängarna i farsens lekfullhet med en desperation i undertonen... en underton som är en effekt av det yttre hotet säkerligen... men möjligen också av ett konfliktfyllt förhållande till den strategi som Sverige som nation efterhand valde. Och innehållet i den strategin är kanske fortfarande i vissa delar egentligen oklart.

CHRISTIAN HAMMARBERG, manusförfattare
februari 2016

"TRANSITERINGSTRAFIKEN" - vad menas egentligen?

Under åren 1940-1943 tillät Sverige att Tyskland använde svenska järnvägar för transporter av enorma mängder soldater och materiel i olika syften och riktningar. Första kraven presenterades vid tidpunkten för anfallet mot Norge (april 1940, strax efter ockupationen av Danmark) sedan tyskarna upptäckt brister i infrastrukturen i mellersta och norra delarna av Norge. Avtalet i juli samma år omfattade transporter mellan Trelleborg och Oslo och vidare norrut från södra Norge, via Sverige, till Narvik. Visserligen preciserades inga maximala volymer – vilket efterhand gav plats för nya tyska krav och svenska eftergifter som följd – men mängderna ledde ändå snart till svenska protester, när man från tysk sida försökte maskera en mobilisering inför kommande anfall mot Sovjetunionen i juni 1941 (se argumenten under pjäsens gång). En striktare reglering verkställdes dock aldrig och i samband själva anfallet skedde istället i flera steg en utvidgning av kraven då Hitler nu öppet planlade nödvändiga mobiliseringar och omlokaliseringar av resurser över svenskt territorium. Sverige kunde inte heller här stå emot tyska påtryckningar, men försökte officiellt framställa dessa senare och mera specifika överenskommelser som isolerade engångseftergifter.

Under 1942 och framförallt 1943 förskjöts den militära maktbalansen till allierades fördel (delvis på grund av sovjetiskt motstånd) och det i sin tur möjliggjorde/tvingade fram en riktningsförändring i svensk utrikespolitik. I juni 1943 vågade vi till exempel, efter långa förberedelser, fatta ett beslut om just uppsägning av transiteringsavtalet. Tyska resurser bedömdes nu som otillräckliga för militära aktioner mot Sverige – och därmed saknades det avgörande påtryckningsmedlet (se slutet av pjäsen).

Räkneexempel:
Sammanlagt transporterades 686 000 soldater under perioden juli 1940 till november 1941 och för 1942 beräknas mängden till 850 000. Lite över 2 miljoner tyska soldater bedöms ha transporterats totalt sett.

Kontakt

Hemsidan

Vi som jobbar med Teaterverkets verksamhet heter Fanny & Moa.

Kontakta gärna oss

Moa Åström                     Fanny Wahlqvist
Verksamhetsledare         Marknadsförare / producent
moa(a)teaterverket.se     fanny(a)teaterverket.se
070 4403654                    0739 401848

 

Besöksadress
Vår scen med tillhörande replokaler ligger på Västmannagatan 54, mitt i Odenplans teaterland.
T-bana Odenplan, Karta

Vi har också replokaler på Playhouse Teater, Drottninggatan 71. 

Postadress
Teaterverket
Drottninggatan 71A
111 36 Stockholm

Styrelsen

Birthe Andersson, ordförande – birthe.andersson(a)live.se
Johanna Niklasson, vice ordförande
Bosse Franzén, kassör
Per Eltell, ledamot
Seija Själander, ledamot
Caroline Jörgensdotter, ledamot
Johan Aglén, ledamot
Erik Hellström, suppleant

Verksamhetsledaren är anställd på halvtid, styrelsen innehar sina uppgifter helt på ideell basis. Styrelsemöte sker ca varannan månad. Funderingar och idéer från föreningens medlemmar till styrelsen tas tacksamt emot via mail. 

Bank och Organisationsnummer

Organisationsnummer: 769621-3813
Bankgiro: 638-3285 [OBS! EJ för medlemsinbetalningar. Icke föranmälda insättningar på detta konto betraktas som GÅVOR].

(Bankgironr för inbetalning av medlemsavgift får du per mail efter att du varit på infomöte och fyllt i en medlemsansökan. Läs mer om detta här.)

Samarbeten

Teaterverket är medlemmar i ATR, Amatörteaterns Riksförbund och alla våra produktioner är amatörteaterproduktioner.

Teaterverket är medlem i Kulturdirekt.
Teaterverket samarbetar med ABF Stockholm.
All biljettförsäljning sker genom Tickster.

Scen & lokaler

Teaterverket har lokaler på två adresser i centrala Stockholm: Västmannagatan 54 vid Odenplan där vi har vår scen och ytterligare två reprum, samt på Playhouse Teater där vi har tre reprum i källarplanet. Ingång till Playhouse för medlemmar, vid repetition osv: Olof Palmes Gata 20. Ingång Playhouse vid infomöte, uppstartsträff och dylikt: Drottninggatan 71A.

Foton på reprummen hittar du nedan och några fler bilder från Västmannagatan 54 kan du kika på här

Såhär bokar du reptid i lokalerna på Playhouse Teater: 

Endast medlemmar i Teaterverket kan boka tider i reprummen på Playhouse. Är ni tre eller fler medlemmar som ska använda den bokade tiden ska du ha en studiecirkel - hör av dig så hjälper vi dig starta en. 

1. Titta först på aktuellt schema via länken nedan, för att se när det finns reptider lediga som du kan boka
2. Maila sedan till moa(a)teaterverket.se och/eller fanny(a)teaterverket.se och skriv i mailet önskade:
- Datum
- Start- och sluttider
- Vilket rum som önskas för respektive bokning

Du får svar på mailet så snart bokningen är genomförd. Maila gärna med minst 1-2 dagars framförhållning, viss handläggningstid behövs för bokningar. Du får gärna boka för en längre period med en gång. Bokningar administreras endast på vardagar, vill du boka för helgen behöver du maila önskemål senast fredag förmiddag, gärna redan på torsdagen. 

Om du inte hunnit boka i tid och ser att det är ledigt på schemat kan du alltid gå dit och chansa. På obokade tider gäller först till kvarn på plats i lokalen. 

Vi har en maxgräns på 4 h per bokningstillfälle. 

Klicka här för att ladda ned VÅRschemat 2020  (30 dec - 28 juni) för lokalerna på Playhouse. (Senast uppladdat 1 juni kl 17.15.)
Klicka här för att ladda ned HÖSTschemat 2020  (29 juni - 31 dec) för lokalerna på Playhouse. (Senast uppladdat 1 juni kl 17.15.)

Boka via Fanny eller Moa: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Bokning av rep- och föreställningstider på Västmannagatan 54

Reptider för pågående termin bokas via ABF Stockholm, du hittar den bokningen här.  Kom ihåg att du behöver ha en studiecirkel för att boka reptider i våra lokaler! Hör av dig till oss så får du hjälp att starta en. Föreställningstider bokas alltid via Teaterverket, maila till moa(a)teaterverket.se. 

Du som är medlem i Teaterverket har förtur fram till 30 maj 2020 att förboka rep- och föreställningstider på Västmannagatan för höstterminen 2020. Sen går administration av bokningarna över till ABF den 1 juni och från och med då kan alla ABF-studiecirklar börja boka tider för hösten. Vill du som Teaterverket-medlem önska föreställningstider och/eller reptider med förtur (fram till 30 maj) för hösten 2020, maila önskemål till moa(a)teaterverket.se.  

Bilder på rummen

Scenen - Västmannagatan 

Scenen

Inre reprummet - Västmannagatan

Inre reprummet

Lilla rummet - Västmannagatan

lilla reprummet

Stora rummet - Playhousekällare, Olof Palmes gata 20

Stora reprummet

Mellan rummet - Playhousekällare, Olof Palmes gata 20

Mellan rummet

Lilla rummet - Playhousekällare, Olof Palmes gata 20

 Lilla reprummet Olof Palmes gata 20 

 

Fler artiklar...

  1. Vision
  2. Om TeaterVerket