fbpx

Är du intresserad av att bli medlem i TeaterVerket? Klicka här

Menu

Såhär blir du medlem

Så här gör du för att bli medlem första gången! 
(Om du redan är/varit medlem och vill förnya medlemskapet = steg 3 & 4.)

Steg 1 - Fyll i intresseanmälan
Börja med att fylla i en intresseanmälan. Därigenom blir du inbjuden till infomöte, som är obligatoriskt för nya medlemmar.

Steg 2 - Infomöte
Genom din intresseanmälan blir du tillagd på intressentlistan. Personerna på listan blir inbjudna till infomöte som äger rum ca en gång i månaden. 

På infomötet berättar vi mer om hur verksamheten och medlemskapet fungerar - vad du får tillgång till som medlem, vad som förväntas av dig, vad som är på gång framöver osv. Alla föreningar och friteatrar fungerar olika och det är viktigt att du får veta hur just Teaterverket fungerar, så du kan ta ställning till om vi är rätt ställe för dig. Därför är det obligatoriskt att gå på ett infomöte, innan du kan bli medlem.
Här hittar du datum för kommande infomöten.

När du väl har varit medlem ett år, kan du nästa år förnya ditt medlemskap utan att gå på nytt infomöte.
- Då går du direkt på steg 3! :)

Steg 3 - Medlemsansökan
Om du på infomötet upplever att Teaterverket är föreningen för dig fyller du i en medlemsansökan, du får en länk till medlemsansökan mailad till dig direkt efter infomötet. Där uppger du information som föreningen behöver ha i sitt medlemsregister och uppgifter om vad du är intresserad av att göra under ditt medlemskap.

Som återkommande medlem behöver du fylla i en ny medlemsansökan vid starten av varje medlemsår, för att uppdatera t ex datum för städdagar och se till att dina kontaktuppgifter osv hålls aktuella i medlemsregistret. Vill du förnya ditt medlemskap för i år? Klicka här.

Steg 4 - Betala medlemsavgiften
Så snart du har fyllt i medlemsansökan får du bankgironumret mailat till dig, för inbetalning av medlemsavgiften. Medlemsskap i TeaterVerket för ett kalenderår kostar 1000 kr första året du blir medlem. Förnyar du sen ditt medlemskap nästföljande år kostar det 900 kr.

Steg 5 - Välkommen in i föreningen!
När medlemsavgiften har betalats in är du medlem till och med 31 december innevarande år en del av Stockholms mest professionella amatörteaterförening!