Är du sugen på att bli medlem i TeaterVerket? Klicka här

Menu

Träff 24 mars för tre nya pjäsidéer

Harriet Bouvin bjuder in till en första träff kring hennes tre pjäsidéer den 24 mars kl 14-16, alla intresserade av medverkan är välkomna att anmäla intresse! 

Harriet har idéer på tre olika projekt: 

1) Strindbergs "Fröken Julie" ur ett genusperspektiv och med en kvinna som spelar kvinna i rollen som Jean. För hur uppfattades det av omgivningen på den här tiden, att i sin närhet ha homosexuella - och kanske rent av också upproriska sådana - personer i sin närhet. Målsättningsvis komediform

2) "Ingmar Bergmans alla barn". Det är Bergmanåret nu. En uppsättning som i första hand riktar sig till barn.

3) Strindbergs "Den starkare" med Harriet själv i den roll som agerar utan repliker. Målsättningsvis komediform.

Vilken/vilka av idéerna som går vidare och blir produktioner av nu kommer att bestämmas efter träffen 24 mars. 

Välkommen på öppen träff kring dessa tre idéer. 24 Mars kl 14-16.
Playhouse Teater - Blackboxen/mellanstora reprummet. Ingång via Olof Palmes Gata 20.

(Om du inte kan just 24 mars kan det eventuellt bli möjligt att också ha en träff 25 mars kl 14-16. Skriv i ditt mail till Harriet om detta är av intresse.) 

Hör av dig till Harriet kring eventuella frågor och för att anmäla dig till träffen: harrietbouvin(a)juridiskformedling.se eller 08-651 35 18

Förutsättningar för medverkan

Du måste inte vara medlem i TeaterVerket för att anmäla intresse för medverkan i pjäserna. För att skådespela i och regissera Teaterverkets produktioner är medlemskap en förutsättning, så om du kommer med i en av pjäserna som skådespelare behöver du sedermera bli medlem. Du kan läsa mer om medlemskapet via denna länkInga medverkande i Teaterverkets produktioner, varken på eller bakom scen, är avlönade, engagemanget sker ideellt.