fbpx

Är du intresserad av att bli medlem i TeaterVerket? Klicka här

Menu

Monolog tävling - Brev från hjärtat

Brev från hjärtat – är en tävling arrangerad av ATR som riktar sig till alla, oavsett hur gammal du är, var du bor och vilka erfarenheter du bär med dig. 

En monolog är en text för en skådespelare. Föreställ dig gärna vem det är som pratar, och också vem personen pratar till. Var är personen? Händer det någonting i rummet under tiden? Vilket känsloläge befinner sig karaktären i? Har det skett ett händelseförlopp innan som påverkat karaktärens tankar och känslor?

Din monolog ska vara kort, max 700 ord, inte vara tidigare publicerad och handla om ett av följande tre teman:

Människan och naturen
Mitt hem
Kroppen och jag

Tävlingen är öppen för Teaterverkets medlemmar, vilka även enligt avtal är medlemmar i ATR.
Din text ska skickas in senast 7 januari 2020 och vinnarna tillkännages den 2 mars 2020!

Läs mer och anmäl dig här