Perhaps

Perhaps är en teaterföreställning som utforskar vad det innebär att vara i en mänsklig kropp med ett mänskligt sinne och hur man förhåller sig till ett sådant mirakel. Eller kanske hur man skulle förhålla sig om man släppte på allt man vanligtvis tar för givet. För att utforska detta används ett ramverk eller skelett som skådespelaren improviserar runt. Det finns även musikaliska inslag och ljudkonst med i föreställningen som tas fram med hjälp av olika instrument, dessa improviseras det även kring.

Uppsättningen produceras av Teaterverket i samarbete med ABF Stockholm.

Plats

Spelas på Teaterverket Västman
Adress Västmannagatan 54

Team

Skådespeleri och regi:

Emil Alves Andreasson