Regissör sökes till musikteatern Café la Vie

För en kommande uppsättning på Teaterverket söker vi någon som är intresserad av att regissera musikteatern Cafe la Vie, skriven av Lars Persson. Tidplan, rollsättning osv är inte satt i nuläget utan kommer bestämmas ihop med regissören. 

Vi får följa det vardagliga såväl som det ovanliga som händer på Lisas Cafe la Vie under en alldeles speciell dag. Det är en pjäs för en stor ensemble där skeendet ackompanjeras av sånger som framförs av rollerna för att understryka och/eller nyansera det som händer. 

Dagen börjar med att Lisa öppnar sitt fik och hennes dotter Maria skyndar i väg till skolan. De första gästerna, bonusbarnet Liam och plastpappan Peter, dyker upp, något som avslutas med att fyra olika bakverk gör sin stämma hörd i Bakverkssången. Den strandsatta och vidskepliga Helen anländer och lyckas intressera stammisen Kalle för sina kunskaper om det ockulta.

Tord, Martin och Lena, förföljda av den irriterande Rimmaren, blir nästa konstellation som besöker kaféet följd av Sara som hamnar mitt i Helens och Kalles diskussioner om ödets nycker och det eventuellt predestinerade. En flyktingfamilj från Syrien smyger sig in och delger publiken sina erfarenheter innan radarparet Anna och Olov gör ett kort temperaturhöjande besök.

Tre gymnasieungdomar ramlar in och lyckas med sina uppkopplade hjärnor helt missa den korta men intensiva tjuv- och polisjakt som under några sekunder rasar i deras närhet. Den sista gästen som besöker kaféet är den inrutade Magdalena som även hon för en stund dras in i Kalles, Saras och Helens diskussioner och förehavanden.

Allt slutar lyckligt och Lisa kan nöjd stänga sitt kafé efter en alldeles särskild dag. 

Allt skapande i Teaterverkets produktioner sker ideellt och om du blir aktuell för att regissera uppsättningen kommer du behöva bli medlem i föreningen. Du kan läsa mer om medlemskapet här.

Du som är intresserad, skicka ett mail till Lars Persson och presentera dig så skickar han dig manus och låtpresentationer: larspersa53@gmail.com