Sammanfattning från Uppstartsträffen 26 april

Tisdagkväll den 26 april hade vi Uppstartsträff. 14 idéer till nya teaterprojekt presenterades. Läs sammanfattningen från Uppstartsträffen