fbpx

Är du intresserad av att bli medlem i TeaterVerket? Klicka här

Menu

"TRANSITERINGSTRAFIKEN" - vad menas egentligen?

Under åren 1940-1943 tillät Sverige att Tyskland använde svenska järnvägar för transporter av enorma mängder soldater och materiel i olika syften och riktningar. Första kraven presenterades vid tidpunkten för anfallet mot Norge (april 1940, strax efter ockupationen av Danmark) sedan tyskarna upptäckt brister i infrastrukturen i mellersta och norra delarna av Norge. Avtalet i juli samma år omfattade transporter mellan Trelleborg och Oslo och vidare norrut från södra Norge, via Sverige, till Narvik. Visserligen preciserades inga maximala volymer – vilket efterhand gav plats för nya tyska krav och svenska eftergifter som följd – men mängderna ledde ändå snart till svenska protester, när man från tysk sida försökte maskera en mobilisering inför kommande anfall mot Sovjetunionen i juni 1941 (se argumenten under pjäsens gång). En striktare reglering verkställdes dock aldrig och i samband själva anfallet skedde istället i flera steg en utvidgning av kraven då Hitler nu öppet planlade nödvändiga mobiliseringar och omlokaliseringar av resurser över svenskt territorium. Sverige kunde inte heller här stå emot tyska påtryckningar, men försökte officiellt framställa dessa senare och mera specifika överenskommelser som isolerade engångseftergifter.

Under 1942 och framförallt 1943 förskjöts den militära maktbalansen till allierades fördel (delvis på grund av sovjetiskt motstånd) och det i sin tur möjliggjorde/tvingade fram en riktningsförändring i svensk utrikespolitik. I juni 1943 vågade vi till exempel, efter långa förberedelser, fatta ett beslut om just uppsägning av transiteringsavtalet. Tyska resurser bedömdes nu som otillräckliga för militära aktioner mot Sverige – och därmed saknades det avgörande påtryckningsmedlet (se slutet av pjäsen).

Räkneexempel:
Sammanlagt transporterades 686 000 soldater under perioden juli 1940 till november 1941 och för 1942 beräknas mängden till 850 000. Lite över 2 miljoner tyska soldater bedöms ha transporterats totalt sett.