Påfågelstriden

Boka biljetter Torsdag 16 juni kl 19:00 Fredag 17 juni kl 19:00 Lördag 18 juni kl 19:00 Söndag 19 juni kl 16:00 När stadsepidemiologen Professor Agamemnon försvinner tillkallas Inspektör Forke för att lösa mysteriet. Genom Koppartornets kurverade korridor kretsar Inspektör Forkes funderingar kring de två rivalerna, docenterna Kastor och Pollux. Trots sin familjelikhet tycks de […]

Gästspel – Kammaroperan Bål

Boka biljetter Onsdag 4 maj kl 18:00 Torsdag 5 maj kl 18:00 Fredag 6 maj kl 18:00 Den nyskrivna kammaroperan Bål uruppförs av ensemblen Opera Astarte på Teaterverket Svea! Vi möter Karin Boye och de två kvinnorna i hennes liv i ett triangeldrama, under den sista tiden av Boyes liv. Librettot utgörs till övervägande del […]