Vad är Teaterverket?

En plattform för scenkonst:

  • Teaterintresserade kan träffas och starta projekt.
  • Våra medlemmar kan förverkliga sina teatervisioner.

  • En ideell förening som funnits sedan 2005 med ca 300 medlemmar som genomför runt 30 produktioner per år.


Föreningen har tre etablerade lokaler i Stockholms innerstad med replokaler och scener:

  • Teaterverket Olof, ligger på Olof Palmes gata 20; Tre reprum.
  • Teaterverket Västman ligger på Västmannagatan 54; En scen och två reprum.
  • Teaterverket Svea ligger på sveavägen 114; Två scener och en replokal.

Medlemmarna är den konstnärliga ledningen; deras initiativ styr vilka grupper och produktioner som startas på Teaterverket.

Medlemskap kostar 1000 kr första året, därefter 900 kr nästföljande år.

Teaterverket är medlemmar i ATR, Amatörteaterns Riksförbund och alla våra produktioner sker under amatörrättigheter. Vi har också ett nära samarbete med ABF Stockholm.

Här nedan ger vi en övergripande beskrivning av grundtanken med vår verksamhet.

Hur fungerar det?

Produktioner och grupper startas på initiativ från en eller flera medlemmar, som därmed blir konstnärliga ledare över sin idé.

Teaterverkets personal stöttar medlemmarna i genomförandet av idén.

De flesta grupper som startas är produktioner av pjäser som spelas för publik. Utöver det finns det även grupper som träffas i andra syften, till exempel att tillsammans öva sig inom en viss teaterteknik.

All medverkan i produktioner och grupper på Teaterverket sker ideellt.

Fyra gången om året arrangerar Teaterverket så kallade Uppstartsträffar där alla som har idéer eller är intresserade av att driva eller medverka i en produktion kan mötas för att hitta likasinnade. Dessa träffar är öppna för ALLA, även de som inte är medlemmar. När du sedan ansluter dig till en grupp för att medverka på scenen behöver du bli medlem. 

  • Produktioner genomförs löpande under året utifrån medlemmarnas egna initiativ.
  • Replokalerna kan även användas av grupper och enskilda medlemmar som enbart vill utöva teater utan att genomföra föreställningar.
  • Teaterverket anordnar workshops, kurser och evenemang som ibland är öppna även för de som inte är medlemmar.


För att säkra en positiv och trygg miljö i föreningen har det upprättats en policy gällande likabehandling, diskriminering & kränkande behandling. Denna policy ska följas av alla som är aktiva inom Teaterverket.

Tack för din intresseanmälan!

Vi har sommarstängt fram till den 5 augusti och återkopplar till dig så snart vi kan, därefter!